sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank ATEX

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de ATEX kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement vanaf € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op ATEX

“ De ATEX boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank ATEX zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Intrinsiek veilig elektrisch materieel

Een stroomkring is intrinsiek veilig als er geen vonken en thermische effecten zijn die onder vastgelegde proefvoorwaarden de ontsteking van een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen veroorzaken (zie afbeelding).

 

Die proefvoorwaarden omvatten het normale bedrijf en bepaalde foutvoorwaarden. Intrinsiek veilig materieel wordt toegepast in:
  • instrumentatie
  • informatietechnologie.
 
Principetekening van instrinsieke veiligheid
Principetekening van intrinsieke veiligheid.
 
Intrinsiek veilige apparatuur en intrinsiek veilige delen van de bijbehorende apparatuur worden ingedeeld in de beschermingscategorie ia, ib of ic. De eisen die aan dit materieel worden gesteld, zijn opgenomen in de NEN-EN-IEC 60079-11 en zijn van toepassing op de beschermingscategorie ia, ib en/of ic. De parameters voor een maximale intrinsiek veilige apparatuur en aanverwante apparatuur worden bepaald door de ontsteking van de explosieve atmosfeer door vonken met voldoende energie-inhoud en de ontsteking door warmte. Apparaten kunnen worden gespecificeerd met meer dan één niveau van bescherming en kunnen verschillende parameters voor elk beschermingsniveau bezitten.
 
Een intrinsiek veilig circuit moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • Wanneer het circuit wordt getest, mag er geen ontsteking plaatsvinden.
  • De temperatuurklasse van het intrinsiek veilige circuit moet voldoen aan de eisen gesteld in de betreffende norm en mag geen ontsteking veroorzaken door een te heet oppervlak.
  • Het intrinsiek veilige circuit moet deugdelijk zijn gescheiden van andere circuits.
 

Verband tussen parameters en benodigde energie

Onderstaande grafiek geeft het verband weer tussen de parameters en de benodigde energie in de circuits om een explosief gasmengsel te ontsteken. In de NEN-EN-IEC 60079-11 zijn ook tabellen opgenomen waaruit direct de waarden zijn af te lezen.
 

Ohms circuit: verticaal de minimale ontstekingsstroom en horizontaal de voedingsspanning

Ohms circuit: verticaal de minimale ontstekingsstroom en horizontaal de voedingsspanning. Bron: NEN-EN-IEC 60079-11.


Capacitief circuit voor groep II: verticaal de capaciteit in μF en horizontaal de benodigde spanning

Capacitief circuit voor groep II: verticaal de capaciteit in μF en horizontaal de benodigde spanning. Bron: NEN-EN-IEC 60079-11.


Inductief circuit voor groep II: verticaal de inductie in H en horizontaal de ontstekingsstroom

Inductief circuit voor groep II: verticaal de inductie in H en horizontaal de ontstekingsstroom. Bron: NEN-EN-IEC 60079-11.

Voorbeeld instrinsiek veilig elektrisch materieel

Een circuit wordt toegepast in zone 0 voor gasgroep II. Er is een inductieve stroomkring met een uitwendige weerstand van minimaal 300 Ω en een inductiviteit van minimaal 1100 Ω en 100 mH maximaal. Voor de maximale bronspanning wordt 20 V aangehouden.
 
Het circuit
 
Het circuit.
 
Voedingsgedeelte
De maximale kortsluitstroom is 22/300 = 73,3 mA. Bij toepassing van de NEN-EN-IEC 60079-11 moet deze stroom met 1,5 worden vermenigvuldigd: 1,5 • 73,3 = 110 mA. Onderstaande afbeelding geeft aan dat bij een spanning van 22 V een stroom van meer dan 300 mA nodig is om een ontsteking teweeg te brengen, zodat dit circuit mag worden toegepast. 
 
Belasting
De maximale kortsluitstroom is 22/(300 + 1100) = 15,7 mA. Rekening houdend met een veiligheidsfactor van 1,5, komt men op een stroom van 1,5 • 15,7 = 23,6 mA. Uit de afbeelding blijkt dat bij een inductie van 100 mH een ontstekingsstroom van rond de 28 mA noodzakelijk is. Het circuit mag dus worden toegepast.
 
Resultaat van het inductieve circuit
 

 

Resultaat van het inductieve circuit. Bron: NEN-EN-IEC 60079-11; afbeelding bewerkt door auteur.

Veiligheidsmarges

Indien de juiste Um en Ui worden toegepast, mogen deze intrinsiek veilige circuits in elektrische apparatuur met een bescherming ia niet leiden tot ontsteking. Dit geldt onder normale en abnormale omstandigheden. Onder abnormale omstandigheden wordt dan verstaan dat er fouten kunnen optreden. Hierbij worden verschillende veiligheidsmarges aangehouden, namelijk 1,5 en 1,0. De afbeeldingen hieronder tonen enkele toepassingen van intrinsiek veilige circuits.
 
Intrinsiek veilige toepassing
Intrinsiek veilige toepassing. Bron: Bartec.
 
Intrinsiek veilige toepassing
Nog een intrinsiek veilige toepassing. Bron: Bartec.

Gerelateerd aan Intrinsiek veilig elektrisch materieel