sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank ATEX

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de ATEX kennisbank

 • Kennis van experts altijd beschikbaar
 • Antwoorden, oplossingen en tools
 • Toevoegen van eigen notities mogelijk
 • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
 • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement vanaf € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op ATEX

“ De ATEX boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank ATEX zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Technische maatregelen

Elektrisch materieel

Bepalen van het toe te passen materieel

In deze case worden enkele situaties geschetst waarbij wordt gekeken naar het elektrisch materiaal dat hierbij moet worden gebruikt.

Lees meer over Bepalen van het toe te passen materieel >>

Intrinsiek veilig elektrisch materieel

Een stroomkring is intrinsiek veilig als er geen vonken en thermische effecten zijn die onder vastgelegde proefvoorwaarden de ontsteking van een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen veroorzaken (zie afbeelding).

Lees meer over Intrinsiek veilig elektrisch materieel >>

Aanvullende eisen intrinsieke veiligheid

Bij de installatie van intrinsiek veilige stroomketens moet voor de installatie worden uitgegaan van een fundamenteel verschillend principe. Vergeleken met alle andere installatietypen is deze bescherming zo ontworpen, dat een gevaarlijk mengsel niet tot ontsteking kan worden gebracht. 

Lees meer over Aanvullende eisen intrinsieke veiligheid >>

Elektrisch materieel met drukvaste omhulsels

Bij elektrisch materieel met drukvaste omhulsels worden de delen die een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen ontsteken, ingesloten in een behuizing. 

Lees meer over Elektrisch materieel met drukvaste omhulsels >>

Aanvullende eisen bij drukvaste omhulsels

Lege drukvaste omhulsels die als onderdeel zijn gecertificeerd, mogen alleen worden gebruikt als het certificaat voor het totale samengestelde materieel specifiek verwijst naar de andere delen die zich dan in het omhulsel bevinden. 

Lees meer over Aanvullende eisen bij drukvaste omhulsels >>

Elektrisch materieel met inwendige overdruk

Bij elektrisch materieel met inwendige overdruk wordt het binnendringen van een explosiegevaarlijke atmosfeer in de behuizing van elektrische apparatuur verhinderd door in de behuizing een veiligheidsgas op een geringe overdruk te houden ten opzichte van de omgevende atmosfeer. Veiligheidsgad kan lucht, inert gas of ander geschikt gas zijn.

Lees meer over Elektrisch materieel met inwendige overdruk >>

Aanvullende eisen bij inwendige overdruk

De codering op een certificaat voor materieel dat is gecertificeerd omdat het voldoet aan een van de normen voor materieel voor inwendige overdruk, bevat altijd de aanduiding Ex p. 

Lees meer over Aanvullende eisen bij inwendige overdruk >>

Elektrisch materieel met zandvulling

Bij elektrisch materieel met zandvulling wordt de behuizing gevuld met een fijnkorrelig materiaal (zie afbeelding ). Dit zorgt ervoor dat bij juist gebruik een in de behuizing ontstane lichtboog een buiten de behuizing omgevende explosiegevaarlijke atmosfeer niet ontsteekt.

Lees meer over Elektrisch materieel met zandvulling >>

Elektrisch materieel met olievulling

Bij elektrisch materieel met olievulling wordt het materieel of delen ervan ingesloten in olie. Daardoor kan een explosiegevaarlijke atmosfeer boven het olieoppervlak of buiten de behuizing niet ontstoken worden. 

Lees meer over Elektrisch materieel met olievulling >>

Elektrisch materieel met verhoogde veiligheid

Bij elektrisch materieel met verhoogde veiligheid zijn maatregelen getroffen die met een verhoogde mate van veiligheid ontoelaatbaar hoge temperaturen, vonken en lichtbogen moeten voorkomen in het inwendige of aan delen aan de buitenzijde van het materieel (zie afbeelding). 

Lees meer over Elektrisch materieel met verhoogde veiligheid >>

Aanvullende eisen bij verhoogde veiligheid

Omhulsels die blanke actieve delen bevatten, moeten een beschermingsgraad hebben van ten minste IP54. Daarentegen moeten omhulsels die slechts geïsoleerde delen bevatten een beschermingsgraad van ten minste IP44 hebben.

Lees meer over Aanvullende eisen bij verhoogde veiligheid >>

Ingegoten elektrisch materieel

Bij ingegoten elektrisch materieel worden delen die een explosiegevaarlijke atmosfeer kunnen ontsteken zo ingebed in een ten opzichte van omgevingsinvloeden voldoende weerstand biedende gietmassa, dat deze atmosfeer noch door vonken noch door verhitting binnen het gegoten omhulsel ontstoken kan worden

Lees meer over Ingegoten elektrisch materieel >>

Elektrisch materieel en beschermingswijze n

De beschermingswijze n kent meerdere mogelijkheden:

Lees meer over Elektrisch materieel en beschermingswijze n >>

Installatie elektrisch materieel

Relatie tussen zoneklassen en vereiste categorieën

Zoals uit de omschrijving van de categorieën hieronder blijkt, zijn er verschillen zijn in betrouwbaarheid wat betreft het in stand blijven van het veiligheidsniveau. 

Lees meer over Relatie tussen zoneklassen en vereiste categorieën >>

Beschermingsprincipe, beschermingsniveau (EPL), categorie en beschermingswijze

In de NEN-EN-IEC 60079-14 is er een relatie aanwezig tussen de zone en het materiële beschermingsniveau EPL, equipment protection level.

Lees meer over Beschermingsprincipe, beschermingsniveau (EPL), categorie en beschermingswijze >>

Markering van apparaten

Wanneer op een product verschillende richtlijnen van toepassing zijn die allemaal bepalingen bevatten voor het aanbrengen van de CE-markering, geeft de markering aan dat het product wordt geacht overeen te komen met de bepalingen van al deze richtlijnen.

Lees meer over Markering van apparaten >>

Verklaring van typeplaataanduidingen en certificaten

In onderstaande artikelen worden typeplaataanduidingen en certificaten verklaard.
Lees meer over Verklaring van typeplaataanduidingen en certificaten >>

Installeren van elektrische leidingen in gebieden met gasontploffingsgevaar

Bij de installatie en de aansluiting van elektrische leidingen in gebieden met gasontploffingsgevaar, moet aan verschillende aspecten aandacht worden besteed.

Lees meer over Installeren van elektrische leidingen in gebieden met gasontploffingsgevaar >>

Motoren beveiligen tegen hoge oppervlaktetemperaturen

Motoren moeten tegen hoge oppervlaktetemperaturen worden beveiligd.

Lees meer over Motoren beveiligen tegen hoge oppervlaktetemperaturen >>

Mobiel elektrisch materieel in gevaarlijke gebieden

In de praktijk komt het regelmatig voor dat mobiele elektrische apparatuur in gevaarlijke gebieden wordt gebruikt.

Lees meer over Mobiel elektrisch materieel in gevaarlijke gebieden >>

Inspectie

Inspectietabellen

De inspectiepunten van het explosieveilige materieel verschillen per beschermingswijze. Daarnaast zijn er voor de diverse beschermingswijzen aanvullende inspectiepunten van toepassing. 

Lees meer over Inspectietabellen >>

Inspectierapport

Het inspectierapport geeft de resultaten van de uitgevoerde inspectie weer. Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen:

Lees meer over Inspectierapport >>

Bepalen van de inspectiefrequentie

Bij het bepalen van de inspectiefrequentie van elektrische installaties zijn de volgende normen te hanteren:

 • de NEN-EN 50110 en NEN 3140;
 • de NEN 1010-6;
 • de NEN-EN-IEC 60079-17.
Lees meer over Bepalen van de inspectiefrequentie >>

Inspectiemethoden

Voor extern uit te voeren inspecties kan onderscheid worden gemaakt tussen:

 • opleveringsinspectie /eerste inspectie;
 • periodieke inspectie;
 • steekproefsgewijze inspectie.
Lees meer over Inspectiemethoden >>

Metingen en beproevingen

Niet-plaatsgebonden elektrisch materieel

De NEN 3140 schrijft drie metingen voor aan elektrische toestellen:

 • meting van de isolatieweerstand;
 • meting van de weerstand van de beschermingsleiding;
 • meting van de aardlekstroom.
Lees meer over Niet-plaatsgebonden elektrisch materieel >>

Inspectie door metingen en beproevingen volgens NEN 1010-6

Door metingen wordt onder meer vastgesteld of de installatie met betrekking tot foutbescherming in een goede staat verkeert en/of de belasting van de installatie voldoet aan de eisen die aan een brandveilige en doelmatige installatie worden gesteld.

Lees meer over Inspectie door metingen en beproevingen volgens NEN 1010-6 >>

Batterijen

Accumulatorbatterijen zijn gevuld met elektrolyt. Als gevolg van het elektrolytisch proces moet er bij het gebruik van acculaadstations rekening mee worden gehouden dat in de accumulatorbatterijen tijdens het laden, druppelladen en overladen zowel zuurstof als waterstofgas wordt ontwikkeld. 

Lees meer over Batterijen >>

Niet-elektrisch materieel

Niet-elektrisch materieel door stromingsbeperkende omhulsels

In de NEN-EN 13463-2 met de titel Niet-elektrische materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 2 - Bescherming door stromingsbeperkende omhulsels „fr” zijn eisen opgenomen voor niet-elektrisch materieel met stromingsbeperkende omhulsels.

Lees meer over Niet-elektrisch materieel door stromingsbeperkende omhulsels >>

Niet-elektrisch materieel met drukvaste omhulsels

In de NEN-EN 13463-3 met de titel Niet-elektrisch materieel gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 3: Bescherming door drukvast omhulsel „d” zijn eisen opgenomen voor niet-elektrisch materieel met drukvaste omhulsels.

Lees meer over Niet-elektrisch materieel met drukvaste omhulsels >>

Niet-elektrisch materieel met bewaking van ontstekingsbronnen

In de NEN-EN 13463-6, Niet-elektrisch materieel gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 6: Bescherming door bewaking van ontstekingsbronnen „b”zijn eisen opgenomen voor niet-elektrisch materieel met bescherming door bewaking van ontstekingsbronnen.

Lees meer over Niet-elektrisch materieel met bewaking van ontstekingsbronnen >>

Niet-elektrisch materieel met constructieve veiligheid

In de NEN-EN 13463-5, Niet-elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Deel 5: Bescherming door constructieveiligheid „c” zijn eisen opgenomen voor niet-elektrisch materieel met bescherming door constructieveiligheid.

Lees meer over Niet-elektrisch materieel met constructieve veiligheid >>

Niet-elektrisch materieel met onderdompeling in vloeistof

In de NEN-EN 13463-8, Niet-elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 8: Bescherming door onderdompeling in vloeistof „k” zijn eisen opgenomen voor niet-elektrisch materieel met bescherming door onderdompeling in vloeistof.

Lees meer over Niet-elektrisch materieel met onderdompeling in vloeistof >>

Detectiesystemen

Inertisering

Een gevaarlijke explosieve atmosfeer kan ook door verdunning van de zuurstof in de lucht in het binnenste van installaties of van de brandstof met chemisch niet-reactieve stoffen (inerte stoffen) worden vermeden. Deze voorzorgsmaatregel wordt inertisering genoemd.

Lees meer over Inertisering >>

Gasalarmapparaten

De concentratie in de omgeving van installaties kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd door gebruik te maken van gasalarmapparaten. 

Lees meer over Gasalarmapparaten >>

Gasdetectie

Het gebruik van waarschuwingssystemen, zoals gasdetectie, kan een onderdeel zijn van een veiligheidsplan om de risico’s voor personen en de installatie onder controle te houden. 

Lees meer over Gasdetectie >>