sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank ATEX

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de ATEX kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement vanaf € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op ATEX

“ De ATEX boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank ATEX zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Hanteren van een werkvergunningssysteem

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben baat bij herkenbare, uniforme veiligheidsinstructies op de verschillende bedrijfsterreinen. Dit geldt in het bijzonder voor de werkvergunningsprocedure. 

 

Om die reden heeft Deltalinqs in Nederland een uniforme werkvergunningsprocedure geïntroduceerd. Het omvat een systematiek op basis van de onderscheiden wettelijke en functionele verantwoordelijkheden van alle betrokkenen bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden op een bedrijfsterrein. Een eenduidig model voor een vergunningsformulier is het uitgangspunt van het systeem en bedrijven kunnen hiermee en eigen bedrijfsspecifiek systeem ontwikkelen. Met toestemming beschrijft en volgt dit onderdeel van de kennisbank ATEX de aanbevelingen van Deltalinqs voor de uniforme werkvergunning. Raadpleeg voor de volledige informatie de ‘Richtlijnen voor toepassing van de Uniforme Werkvergunning’ (www.deltalinqs.nl).
 
De uniforme werkvergunningsprocedure bevat aanbevelingen voor werkwijze en randvoorwaarden binnen de bedrijven, die een afstemming op de specifieke bedrijfsorganisatie en integratie in de bedrijfsprocessen mogelijk maakt. Deze procedure is een praktisch werkbaar instrument om de voorgenomen werkzaamheden van het begin tot het eind – voorbereiding (risicoanalyse), uitvoering en afronding (gereed melding en eventuele evaluatie) – veilig te kunnen uitvoeren, een afdoend overzicht te verschaffen van alle werkzaamheden die tegelijkertijd plaatsvinden en de interactie daartussen beheersbaar te houden. Voorwaarden bij de toepassing van de uniforme werkvergunningsprocedure zijn goede communicatie tussen en instructie van alle betrokkenen. Naast deze vergunning bestaan bij veel opdrachtgevers bijzondere of aanvullende vergunningen voor speciale werkzaamheden. Enkele voorbeelden zijn:
 
  • vergunning voor graafwerk;
  • vergunning voor betreden van besloten ruimten;
  • logboekvergunning;
  • mondelinge toestemming;
  • langlopende vergunningen voor werkplaatsen, enzovoort.
 

Werkvergunningsformulier

Verantwoordelijkheden

Overleg en communicatie

Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties

Vergunning verlengen en vrijgeven

Gebruik van simpele (hand)gereedschappen in gasatmosferen

Gerelateerd aan Hanteren van een werkvergunningssysteem

Praktisch