sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank ATEX

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de ATEX kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement vanaf € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op ATEX

“ De ATEX boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank ATEX zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Organisatorische maatregelen

Modelindeling van een explosieveiligheidsdocument

Het explosieveiligheidsdocument

Werkgevers dienen al het mogelijke te doen om een explosieve atmosfeer te voorkomen. Om aan dit fundamentele beginsel conform artikel 3 van de ATEX 137 te voldoen, moet voor de beoordeling van explosierisico’s eerst worden nagegaan of er onder de gegeven omstandigheden een gevaarlijke explosieve atmosfeer kan optreden en tot ontsteking kan komen. 

Lees meer over Het explosieveiligheidsdocument >>

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Om werknemers te beschermen tegen gas- en stofexplosies, moet de werkgever een goed inzicht hebben in de mogelijke gevaren voor explosieve atmosferen in zijn bedrijf. Dit inzicht wordt vertaald in goede maatregelen om explosies te voorkomen en explosiegevolgen te beperken.

Lees meer over Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) >>

Vakbekwame medewerkers

Medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren, moeten onderricht of vakbekwaam zijn. Zij moeten zijn voorzien van en werken met deugdelijke gereedschappen, meet- en beproevingstoestellen en persoonlijke beschermingsmiddelen die in goede toestand worden gehouden. 

Lees meer over Vakbekwame medewerkers >>

Onderhoud en controle

Bij langdurig gebruik binnen een gevaarlijk gebied moet de goede staat van de installatie worden gewaarborgd door vakkundig onderhoud. Het doel van onderhoud is de elektrische installatie in de vereiste toestand te houden. Onderhoud kan preventief zijn: het wordt dan regelmatig uitgevoerd om storing te voorkomen en het materiaal in goede staat te houden. Is het onderhoud correctief, dan wordt het uitgevoerd om een defect onderdeel te repareren of te vervangen.

Lees meer over Onderhoud en controle >>

Formulieren

Hieronder zijn verschillende formulieren te downloaden die u kunt printen en invullen.
Lees meer over Formulieren >>

Documentatie elektrische installaties

Het is van belang dat van de elektrische installatie voldoende documentatie aanwezig is. Uit de documentatie moet blijken dat de installatie voldoet aan:

  • de certificatiedocumenten;
  • de installatienorm NEN-EN-IEC 60079-14;
  • andere eisen die gelden voor de installaties in gebieden met explosiegevaar.
Lees meer over Documentatie elektrische installaties >>

Werken in ruimten met explosiegevaar

Werkplek met ontploffingsgevaar

Werken op of nabij plaatsen met explosiegevaar kan risicovol zijn. 

Lees meer over Werkplek met ontploffingsgevaar >>

Hanteren van een werkvergunningssysteem

Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben baat bij herkenbare, uniforme veiligheidsinstructies op de verschillende bedrijfsterreinen. Dit geldt in het bijzonder voor de werkvergunningsprocedure. 

Lees meer over Hanteren van een werkvergunningssysteem >>

Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren

Onderhoud omvat de reparatie, het onderhoud en de inspectie alsmede de keuring. Vóór aanvang van onderhoudswerkzaamheden dienen alle betrokkenen op de hoogte te worden gesteld en moet er vergunning voor de werkzaamheden worden verleend.

Lees meer over Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren >>

Elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren

De NEN 3140 ‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties’ is onder andere van toepassing bij werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. In gebieden die geclassificeerd zijn moet altijd spanningsloos worden gewerkt.

Lees meer over Elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren >>

Persoonlijke beschermingsmiddelen in relatie tot statische elektriciteit

Uit de bedrijfsinstructies voor werkplekken met explosierisico’s, het explosieveiligheidsdocument of de werkvergunning moet blijken waar welke explosierisico’s aanwezig zijn en eventueel welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) er moeten worden gedragen.

Lees meer over Persoonlijke beschermingsmiddelen in relatie tot statische elektriciteit >>