sluiten

Inloggen

Log hieronder in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Deze ontvangt u van ons bij het afsluiten van een (proef)abonnement.

Nog geen inlog? meld u gratis aan


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een (proef)abonnement?.
Neem dan contact op met BIM Media Klantenservice:

sluiten

Welkom bij Kennisbank ATEX

Om de uitgebreide informatie op de kennisbank te kunnen lezen heeft u een inlogcode nodig. Deze ontvangt u bij het afsluiten van een abonnement.

Waarom de ATEX kennisbank

  • Kennis van experts altijd beschikbaar
  • Antwoorden, oplossingen en tools
  • Toevoegen van eigen notities mogelijk
  • Praktijkcases, veelvuldig aangevuld
  • Handige formules en interactieve berekeningen
Neem nu een abonnement >

Abonnement vanaf € 255,- per jaar, ieder moment opzegbaar. Meer over een abonnement op ATEX

“ De ATEX boeken hielpen me al goed op weg, maar met de Kennisbank ATEX zijn antwoorden, oplossingen en tools altijd en overal beschikbaar ”
 

H. Vlottes, directeur Vlottes Electromechaniek
Installatie Service Bureau

Inloggen voor abonnees


Vragen?
Kunt u niet inloggen of heeft u vragen over een abonnement?
Neem dan contact op met Vakmedianet Klantenservice: ​088 58 40 888

Of stuur een e-mail naar: klantenservice@vakmedianet.nl

Gevarenzone-indeling

Brandbare stoffen

Wat zijn brandbare stoffen?

Het nagaan van de indelingsplicht is de eerste stap op weg naar een gevarenzone-indeling. Binnen het bedrijf moet worden geïnventariseerd waar welke brandbare stoffen voorkomen en in welke hoeveelheden.

Lees meer over Wat zijn brandbare stoffen? >>

Voorkomen dat gassen zich tot explosieve mengsels vormen

Gassen verspreiden zich van nature goed door de lucht. Voor het beantwoorden van de vraag of zich een explosief mengsel kan vormen, zal de (mogelijke) concentratie van het gas of de damp worden vergeleken met de explosiegrenzen.

Lees meer over Voorkomen dat gassen zich tot explosieve mengsels vormen >>

Voorkomen dat vloeistoffen zich tot explosieve mengsels vormen

Er zijn vloeistoffen die zeer gemakkelijk te ontsteken zijn, en er zijn ook vloeistoffen waarbij een sterke energiebron nodig is. Of en waar in de praktijk een explosief mengsel ontstaat, hangt af van vele factoren, zoals de hoeveelheid vloeistof.
Lees meer over Voorkomen dat vloeistoffen zich tot explosieve mengsels vormen >>

Voorkomen van een explosieve atmosfeer bij vaste stoffen

Vaste stoffen zijn doorgaans niet vluchtig en verspreiden zich niet vanzelf door de lucht. Voor het ontstaan van een explosieve atmosfeer zal de vaste stof moeten bestaan uit kleine deeltjes (poeder, stof) die in beweging worden gebracht

Lees meer over Voorkomen van een explosieve atmosfeer bij vaste stoffen >>

Gevarenbronnen

Gevarenbronnen onderkennen

Nadat is nagegaan of men indelingsplichtig is, moet worden nagegaan welke gevarenbronnen waar voorkomen in relatie tot de gebruikte gassen en brandbare vloeistoffen. 

Lees meer over Gevarenbronnen onderkennen >>

Gevarenbronnen bij gassen

Een ontplofbare gasatmosfeer kan slechts bestaan als er een brandbaar gas of brandbare damp aanwezig is in combinatie met lucht.

Lees meer over Gevarenbronnen bij gassen >>

Gevarenbronnen bij vaste stoffen

Als is vastgesteld dat er brandbare stoffen uit het (onder)deel in de lucht kunnen uitstromen, moet allereerst op grond van de definities de klasse van de gevarenbron worden bepaald aan de hand van de verwachte frequentie en duur van de uitstroming. 

Lees meer over Gevarenbronnen bij vaste stoffen >>

Ventilatie

Gasontploffingsgevaar

Na het onderkennen van de gevarenbronnen is het vaststellen van de aanwezige ventilatie in de omgeving van de gevarenbron de volgende stap. Bij gasontploffingsgevaar kan worden gekeken naar de situaties uit de linkerkolom van de tabel.

Lees meer over Gasontploffingsgevaar >>

Stofontploffingsgevaar

Na het onderkennen van de gevarenbronnen is het vaststellen van de aanwezige ventilatie in de omgeving van de gevarenbron de volgende stap. Bij stofontploffingsgevaar kan worden gekeken naar de situaties uit de rechterkolom van de tabel.

Lees meer over Stofontploffingsgevaar >>

Capaciteit van ventilatie bepalen

Als het gaat om de capaciteit van ventilatie worden veelal de volgende termen gehanteerd:

 

Lees meer over Capaciteit van ventilatie bepalen >>

Zone-indeling van explosiegevaarlijke plaatsen

Het bepalen van de zoneklasse

Nadat de gevarenbronnen en de ventilatie zijn vastgesteld, kan de zoneklasse worden bepaald.

Lees meer over Het bepalen van de zoneklasse >>

Zoneafmetingen vaststellen voor gassen

Als er een gevarenbron aanwezig is, zal een explosieve atmosfeer ontstaan. De zoneafmeting hangt sterk af van het verspreidingsgedrag in de ruimte van het brandbare gas.

Lees meer over Zoneafmetingen vaststellen voor gassen >>

Zoneafmetingen vaststellen voor vaste stoffen

Als er een gevarenbron aanwezig is, zal een explosieve atmosfeer ontstaan. De zoneafmeting hangt sterk af van het verspreidingsgedrag in de ruimte van de vaste stof. 

Lees meer over Zoneafmetingen vaststellen voor vaste stoffen >>

Indelingstekening

Case Gasontploffingsgevaar

Bij het opstellen van gevarenzone-indelingen in het geval van gasontploffingsgevaar worden de aanduidingen gebruikt zoals in de afbeelding hieronder.

Lees meer over Case Gasontploffingsgevaar >>

Case Stofontploffingsgevaar

Bij het opstellen van gevarenzone-indelingen in het geval van stofontploffingsgevaar worden de aanduidingen gebruikt uit onderstaande afbeelding.

Lees meer over Case Stofontploffingsgevaar >>